วันนี้ในประวัติศาสตร์: 30 พฤศจิกายน 1975 ที่โรงงาน TCDD Eskişehir

วันที่วันนี้พฤศจิกายน tcdd โรงงาน Eskisehir
วันที่วันนี้พฤศจิกายน tcdd โรงงาน Eskisehir

วันนี้ในประวัติศาสตร์
30 พฤศจิกายน 1932 เปิดสาย Ulukisla-Iiade (60 km) ผู้รับเหมาJülius Berger Consortium
30 พฤศจิกายน 1975 TCDD 100 ผลิตในโรงงานEskişehir หัวรถจักรถูกนำไปให้บริการด้วยพิธี

ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar