26 / 05 / 2020

ปฏิทินการจัดงาน

P จ.

S Sal

Ç จักรพรรดิ

P สำหรับ

C อย่างไร

C กะรัต

P ดวงอาทิตย์

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: Guard Service จะได้รับที่ระดับ Crossing with Barrier

0 เหตุการณ์

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: แผงประกวดราคาประเภททางรถไฟDiyarbakır City Centre

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: แผงประกวดราคาประเภททางรถไฟDiyarbakır City Centre

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: Shotcrete Works จะดำเนินการที่ Bridges และ Culverts

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: ปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนโทรศัพท์ของ Sivas และงานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: ถ่านหินที่จะซื้อ

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: Raft, Radiebrit และ Rock Fortification ในอุโมงค์และสะพานระหว่าง Adana-Toprakkale-İskenderunและ Toprakkale-Fevzipaşa-Narlı

1 กิจกรรม

ประกาศประกวดราคา: การก่อสร้างทางหลวงAydın Denizli

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: Raft, Radybrit และ Rock Fortification บนสะพานและท่อระบายน้ำระหว่างUlukışlaและ Yenice

2 เหตุการณ์

-

ประกาศประกวดราคา: งานเชื่อมรางอลูมิเนียม

-

ประกาศซื้อ: ซื้อปูนซีเมนต์

3 เหตุการณ์

-

ประกาศประกวดราคา: ก่อสร้างสี Epoxy โดยสะพาน Sandblasting Steel

-

ประกาศประกวดราคา: บริการรถเช่า

-

ประกาศประกวดราคา: ถ่านหินที่จะซื้อ

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: บริการรถเช่า

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

1 กิจกรรม

-

ประกาศประกวดราคา: งานรถไฟ

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์

0 เหตุการณ์