กระทรวงมหาดไทยซื้อผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 15 คน

กระทรวงไอซีไอ
กระทรวงไอซีไอ

บุคลากรจะถูกคัดเลือกให้กับเจ้าหน้าที่ของรองผู้ตรวจสอบ 15 คนของกระทรวงกิจการภายในซึ่งว่างในชั้นบริการบริหารงานทั่วไปในองค์กรกลางของกระทรวงกิจการภายในพร้อมสอบเข้า (ปากเปล่า) ในอังการาระหว่างวันที่ 06-08 พฤษภาคม 2020

เงื่อนไขในการเข้าร่วมในการสอบปากเปล่า


1 - เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรค (A) ของข้อ 657 ของกฎหมายข้าราชการพลเรือนหมายเลข 48

2 - สำเร็จการศึกษาหนึ่งในคณะวิชากฎหมายข้อมูลการเมืองเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารที่ให้การศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยสี่ปีหรือหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอำนาจเทียบเท่า

3 - ไม่เกินอายุสามสิบห้าในวันแรกของเดือนมกราคมของปีที่มีการสอบเข้า (แบบปากเปล่า) (ผู้ที่เกิดหลังวันที่ 01/01/1985)

4 - ได้รับคะแนน KPSS อย่างน้อย 2018 คะแนนขึ้นไปจากÖSYMในปี 2019-23 ด้วยคะแนน“ การคัดเลือกบุคลากรสาธารณะ KPSSP70” ผู้สมัคร 90 คนที่มีคะแนนสูงสุด (90 คนที่มีคะแนนเท่ากันและผู้สมัครคนอื่นที่มีคะแนนเท่ากัน) ที่ได้รับ)

สำหรับรายละเอียดของโฆษณา คลิกที่นี่


ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar