กำลังโหลดกิจกรรม

การค้นหากิจกรรมและการนำทางมุมมอง

การนำทางมุมมองกิจกรรม

ปฏิทินการจัดงาน

ปฏิทินการจัดงาน
Pazartesi Sali วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
25

ประกาศประกวดราคา: บริการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว

ประกาศประกวดราคา: บริการทำความสะอาด

27

ประกาศประกวดราคา: บริการรถเช่า

29
30
1

ประกาศซื้อ: จะได้รับบริการรถเช่า (TÜVASAS)

ประกาศการจัดซื้อ: จะได้รับการป้องกันและบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศประกวดราคา: จ้างพนักงานเทคนิคและรถเช่าพร้อมคนขับ

ประกาศประกวดราคา: บริการรถเช่า

ประกาศประกวดราคา: บริการรถเช่า

ประกาศการจัดซื้อ: การบำรุงรักษาสายธรรมดา

ประกาศซื้อ: รถเช่าพร้อมคนขับ

ประกาศการจัดซื้อ: บริการอาหาร

6
7
8
9

ประกาศซื้อ: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแบบไม่เต็มส่วน

ประกาศการจัดหา: 2020 ปีการจัดหาบริการขนส่งบุคลากร

11

ประกาศการจัดซื้อ: การจัดหาบริการรถเช่าพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและไดรเวอร์

ประกาศการจัดซื้อ: การซื้อบุคลากรด้านเทคนิคและบริการรถเช่า

13
14
15

ประกาศซื้อ: YHT สิ่งอำนวยความสะดวกการบำรุงรักษาหลักเครื่องปรับอากาศ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง: การจัดหาบริการบุคลากรด้านความปลอดภัยส่วนตัว

ประกาศซื้อ: จะได้รับบริการรักษาระดับการข้าม

18
19
20
21
22
23
24

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: Samsun Ordu Railway Project Service Service

ประกาศประกวดราคา: ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและทำความร้อนด้วยความร้อน

ประกาศประกวดราคา: บริการทำความสะอาด

28
29
30
31

ประกาศประกวดราคา: บริการพนักงาน

ประกาศประกวดราคา: งานจัดซื้อบริการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว

2
3
4
5
+ ส่งออกกิจกรรม

ค้นหาข่าวรถไฟ