tcddden ไปเที่ยวเกาหลีใต้
82 เกาหลี (ใต้)

TCDD เดินทางไปเกาหลีใต้ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการรถไฟ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน Enver İskurtและผู้จัดการทั่วไป TCDD อาลีİhsan Uygun เยือนเกาหลีใต้เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนทางรถไฟและเทคโนโลยีและทำการประชุมและสอบสวน urtskurt และ Uygun [อ่านต่อ ... ]