IBB ISBAK จะรับสมัครพนักงานชาย-หญิง 80 คน

IBB ISBAK จะรับสมัครบุคลากรถาวรชายและหญิง
IBB ISBAK จะรับสมัครพนักงานชาย-หญิง 80 คน

เทศบาลนครอิสตันบูล (IMM) ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครงานใหม่ในสำนักงานจัดหางานตุรกี (İŞKUR) เพื่อรับสมัครพนักงานชายและหญิง 80 คน บุคลากรทั้งหมด 25 คน ช่างเทคนิค 5 คน เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ 25 คน ผู้จัดการโครงการ 25 คน และช่างเทคนิค 80 คน จะได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในหน่วยงานของ ISBAK A.Ş ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ IMM

เปิดรับสมัครบุคลากร IBB ISBAK แล้ววันนี้ และจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2022 สิ้นสุดวันทำการ ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพดังต่อไปนี้ ประกาศอย่างเป็นทางการไม่มีการกำหนดอายุ และผู้สมัครจากกลุ่มอายุใดๆ สามารถสมัครเพื่อโพสต์นี้ได้

การสมัครจะทำทางออนไลน์ที่ “kariyer.ibb.istanbul” ซึ่งเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการของ IMM ผู้สมัครที่เห็นว่าเหมาะสมจากการสมัครจะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ รายการเอกสารที่จะนำมาโดยผู้สมัครที่ได้รับเชิญสำหรับการสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้ในเนื้อหาของโฆษณา

ข้อกำหนดในการสมัครสำหรับการรับสมัครพนักงานถาวรของ IBB ISBAK A.Ş คืออะไร? วิธีการสมัครงาน? นี่คือรายละเอียด;

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน

โฆษณาที่คล้ายกัน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar