Antakya Habib-İ Neccar Mountain Cable Car งานก่อสร้างอาคาร

Antakya Habib I Neccar Mountain Cable Car งานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
Antakya Habib-İ Neccar Mountain Cable Car งานก่อสร้างอาคาร

Antakya Habib-İ Neccar Mountain Cable Car งานก่อสร้างอาคาร
HATAY İMAR SANAYİ ANONIM ŞİRKETİ

การก่อสร้าง Cable Car Facility ระหว่าง Antakya District และ Habib-İ Neccar Mountain จะได้รับการเสนอราคาโดยขั้นตอนการเจรจาตามข้อ e ของมาตรา 4734 ของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะฉบับที่ 21
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดราคามีดังนี้:
หมายเลขทะเบียนซื้อ: 2022 / 240076
1 บริหารธุรกิจ
ก) ที่อยู่: haraparası mah. 2. วินาทีเล็ก ๆ ชาด. ที่จอดรถหลายชั้น n:2 k:2 31020 HATAY CENTER/HATAY
b) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร: 03262132326 - 3262149199
ค) ที่อยู่อีเมล: imhatay@gmail.com
ç) ที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่สามารถดูเอกสารประกวดราคา: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- งานก่อสร้าง
a) คุณภาพประเภทและปริมาณ:
การก่อสร้างและก่อสร้างเคเบิลคาร์แบบเชือกเดียวสำหรับห้องโดยสาร 1100 คนพร้อมเทอร์มินอลที่ถอดออกได้ ความจุ 2 คน/ชั่วโมง รวมทั้งหมด 1200 สถานี โดยมีความยาวสายประมาณ 8 เมตร
ข้อมูลรายละเอียดสามารถหาได้จากสเปคการบริหารที่มีอยู่ในเอกสารประกวดราคาใน EKAP
b) ที่ตั้ง: Hatay Province Antakya District
c) วันที่เริ่ม: ภายใน 15 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
การส่งมอบที่ทำงานจะเริ่มขึ้น
ซ) ระยะเวลาการทำงาน: คือ 200 (สองร้อย) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ส่งมอบเว็บไซต์

3- อ่อนโยน
ก) ที่ตั้ง: Haraparası mah. 2. วินาทีเล็ก ๆ ชาด. ที่จอดรถหลายชั้น n:2 k:2 31020 HATAY CENTER
b) วันที่และเวลา: 29.07.2022 - 11: 00

ประกาศประกวดราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แทนที่เอกสารต้นฉบับเอกสารต้นฉบับมีผลใช้ได้กับความแตกต่างระหว่างเอกสารที่ตีพิมพ์และเอกสารประกวดราคาต้นฉบับแหล่งของเราคือราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการหนังสือพิมพ์รายวันเว็บเพจของสถาบันสาธารณะและองค์กรต่างๆ

โฆษณาที่คล้ายกัน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar