Zonguldak, Bakacakkadı Town Kadıoğlu District 278 งานก่อสร้างเคหะ

โทกิ
โทกิ

Zonguldak Province, Gökçebey District, Bakacakkadı Town Kadıoğlu District 278 การก่อสร้างเคหะ โครงสร้างพื้นฐาน และงานจัดสวน (E-Tender)
กระทรวงสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารที่อยู่อาศัย
จะก่อสร้างแล้ว

Zonguldak Province Gökçebey District Bakacakkadı Beldesi Kadıoğlu Mahallesi 278 การก่อสร้างเคหะและโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสวนจะเสนอราคาตามมาตรา 4734 ของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะฉบับที่ 19 และข้อเสนอจะได้รับในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน EKAP เท่านั้น ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลสามารถดูได้ที่ด้านล่าง:
HRN: 2022 / 410897
1 บริหารธุรกิจ
ก) ชื่อ: TR กระทรวงสิ่งแวดล้อม, ผังเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารมวลรวมที่อยู่อาศัย
b) ที่อยู่: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร: 3125652000 - 3122667748
ç) เว็บเพจที่สามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- งานก่อสร้าง
ก) ชื่อ: Zonguldak Province Gökçebey District Bakacakkadı Town Kadıoğlu District 278 Residences การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานและงานภูมิทัศน์
ข) คุณภาพ ชนิด และจำนวน : การก่อสร้างห้องชุด 278 ยูนิต พร้อมระบบหล่อแบบอุโมงค์ งานโครงสร้างพื้นฐาน และงานภูมิทัศน์
ข้อมูลรายละเอียดสามารถหาได้จากสเปคการบริหารที่มีอยู่ในเอกสารประกวดราคาใน EKAP
c) สถานที่ที่จะทำ/ส่งมอบ: Zonguldak
ç) ระยะเวลา/วันที่จัดส่ง: คือ 550 (ห้าร้อยห้าสิบ) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ส่ง
d) วันที่เริ่ม: ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
การส่งมอบที่ทำงานจะเริ่มขึ้น
3 ซื้อ
ก) วันที่และเวลาในการประกวดราคา: 27.05.2022 - 14:30 น
b) สถานที่นัดพบของคณะกรรมการประกวดราคา (ที่อยู่ที่จะเปิดประมูลอิเล็กทรอนิกส์): การบริหารการเคหะ (Toki) – ห้องประชุม

ประกาศประกวดราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แทนที่เอกสารต้นฉบับเอกสารต้นฉบับมีผลใช้ได้กับความแตกต่างระหว่างเอกสารที่ตีพิมพ์และเอกสารประกวดราคาต้นฉบับแหล่งของเราคือราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการหนังสือพิมพ์รายวันเว็บเพจของสถาบันสาธารณะและองค์กรต่างๆ

โฆษณาที่คล้ายกัน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar