Bilecik Province, Bozüyük District 340 ที่อยู่อาศัยและ 8 ร้านค้างานก่อสร้าง

โทกิ
โทกิ

Bilecik Province, Bozüyük District 340 ที่อยู่อาศัยและ 8 ร้านค้าก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสวน (E-Tender)
TR กระทรวงสิ่งแวดล้อม การเป็นเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารที่อยู่อาศัย (TOKİ)

Bilecik Province, Bozüyük District 340 Residences และ 8 Shops Construction and Infrastructure and Landscaping Works จะเสนอราคาตามมาตรา 4734 ของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะฉบับที่ 19 และการประมูลจะได้รับทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน EKAP เท่านั้น ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลสามารถดูได้ที่ด้านล่าง:
HRN: 2022 / 302032
1 บริหารธุรกิจ
ก) ชื่อ: TR กระทรวงสิ่งแวดล้อม, ผังเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารมวลรวมที่อยู่อาศัย
b) ที่อยู่: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร: 3125652000 - 3122667748
ซ) เว็บไซต์ที่สามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้โดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- งานก่อสร้าง
ก) ชื่อ: Bilecik Province, Bozüyük District 340 Residences และ 8 Shops Construction and Infrastructure and Landscaping Work
ข) คุณภาพ ประเภท และปริมาณ การก่อสร้าง 340 ที่อยู่อาศัย ร้านค้า 8 แห่ง งานโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ด้วยระบบหล่อแบบอุโมงค์
ข้อมูลรายละเอียดสามารถหาได้จากสเปคการบริหารที่มีอยู่ในเอกสารประกวดราคาใน EKAP
ค) สถานที่ที่จะทำ/ส่งมอบ: Bilecik
ç) ระยะเวลา/วันที่จัดส่ง: คือ 500 (ห้าร้อย) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ส่ง
d) วันที่เริ่ม: ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
การส่งมอบที่ทำงานจะเริ่มขึ้น
3 ซื้อ
ก) วันที่และเวลาในการประกวดราคา: 10.05.2022 - 11:30 น
b) สถานที่นัดพบของคณะกรรมการประกวดราคา (ที่อยู่ที่จะเปิดประมูลอิเล็กทรอนิกส์): การบริหารการเคหะ (Toki) – ห้องประชุม

ประกาศประกวดราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แทนที่เอกสารต้นฉบับเอกสารต้นฉบับมีผลใช้ได้กับความแตกต่างระหว่างเอกสารที่ตีพิมพ์และเอกสารประกวดราคาต้นฉบับแหล่งของเราคือราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการหนังสือพิมพ์รายวันเว็บเพจของสถาบันสาธารณะและองค์กรต่างๆ

โฆษณาที่คล้ายกัน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar