Afyon, Güney Town Yukarı Mahallesi 106 Residences and 1 Trade Center Construction Work

โทกิ
โทกิ

จังหวัดอัฟยอน เขตซินันปาซา เมืองกือนีย์ ย่านยูคารี ที่อยู่อาศัย 106 แห่ง และศูนย์การค้า 1 แห่ง (3 ร้านค้า) งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสวน (E-Tender)
การบริหารที่อยู่อาศัย (TOKİ)

งานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานและงานภูมิทัศน์จะเสร็จสิ้น
กระทรวงสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารที่อยู่อาศัย

Afyonkarahisar Province Sinanpaşa District Güney Beldesi Yukarı Mahallesi 106 Residences และ 1 Commercial Center Construction and Infrastructure and Landscaping Works จะเสนอราคาตามมาตรา 4734 ของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะฉบับที่ 19 และการประมูลจะได้รับเฉพาะในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน EKAP ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลสามารถดูได้ที่ด้านล่าง:
HRN: 2022 / 373088
1 บริหารธุรกิจ
ก) ชื่อ: TR กระทรวงสิ่งแวดล้อม, ผังเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารมวลรวมที่อยู่อาศัย
b) ที่อยู่: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร: 3125652000 - 3122667748
ç) เว็บเพจที่สามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- งานก่อสร้าง
ก) ชื่อ: Afyonkarahisar Province Sinanpaşa District Güney Beldesi Yukarı Mahallesi 106 ที่อยู่อาศัยและ 1 การก่อสร้างศูนย์การค้าและโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสวน
ข) คุณภาพ ประเภท และจำนวน 106 บ้านพักพร้อมระบบหล่อแบบอุโมงค์ 1 ก่อสร้างศูนย์การค้าพร้อมแบบหล่อธรรมดา งานโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์
ข้อมูลรายละเอียดสามารถหาได้จากสเปคการบริหารที่มีอยู่ในเอกสารประกวดราคาใน EKAP
c) สถานที่ที่จะทำ/ส่งมอบ: Afyonkarahisar
ç) ระยะเวลา/วันที่จัดส่ง: คือ 500 (ห้าร้อย) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ส่ง
d) วันที่เริ่ม: ภายใน 10 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
การส่งมอบที่ทำงานจะเริ่มขึ้น
3 ซื้อ
ก) วันที่และเวลาในการประกวดราคา: 12.05.2022 - 11:30 น
b) สถานที่นัดพบของคณะกรรมการประกวดราคา (ที่อยู่ที่จะเปิดประมูลอิเล็กทรอนิกส์): การบริหารการเคหะ (Toki) – ห้องประชุม

ประกาศประกวดราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แทนที่เอกสารต้นฉบับเอกสารต้นฉบับมีผลใช้ได้กับความแตกต่างระหว่างเอกสารที่ตีพิมพ์และเอกสารประกวดราคาต้นฉบับแหล่งของเราคือราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการหนังสือพิมพ์รายวันเว็บเพจของสถาบันสาธารณะและองค์กรต่างๆ

โฆษณาที่คล้ายกัน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar