Sivas, Akincilar District 2nd Stage 276 Residences, 3 ร้านค้า Trade Center, 1 มัสยิดก่อสร้าง

โทกิ
โทกิ

Sivas Province Akıncılar District 2nd Stage 276 Residences, Trade Center with 3 Shops, 1 Mosque Construction and Infrastructure and Landscaping Work (E-Tender) การก่อสร้าง
กระทรวงสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารที่อยู่อาศัย
งานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานและงานภูมิทัศน์จะเสร็จสิ้น

Sivas Province Akıncılar District 2nd Stage 276 Residences, 3 Shops Trade Center, 1 Mosque Construction and Infrastructure and Landscaping Works จะเสนอราคาด้วยวิธีการประมูลแบบเปิดตามมาตรา 4734 ของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะฉบับที่ 19 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลสามารถดูได้ที่ด้านล่าง:
İKN: 2022/379736
1 บริหารธุรกิจ
ก) ชื่อ: TR กระทรวงสิ่งแวดล้อม, ผังเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารมวลรวมที่อยู่อาศัย
b) ที่อยู่: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร: 3125652000 - 3122667748
ç) เว็บไซต์ที่สามารถดูและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- งานก่อสร้าง
ก) ชื่อ: Sivas Province Akincilar District 2nd Stage 276 Residences, 3 Shops Trade Center, 1 Mosque Construction, Infrastructure and Landscaping Work
ข) คุณภาพ ประเภท และปริมาณ: บ้านพัก 276 หลังพร้อมระบบหล่อแบบอุโมงค์, ร้านค้า 3 แห่งพร้อมระบบหล่อแบบธรรมดา, 1 มัสยิดก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐานและการจัดสวน
ข้อมูลรายละเอียดสามารถหาได้จากสเปคการบริหารที่มีอยู่ในเอกสารประกวดราคาใน EKAP
ค) สถานที่ที่จะทำ/ส่งมอบ: Sivas
ç) ระยะเวลา/วันที่จัดส่ง: คือ 550 (ห้าร้อยห้าสิบ) วันตามปฏิทินนับจากวันที่ส่ง
d) วันที่เริ่มงาน: ภายใน 10 วันนับจากวันลงนามในสัญญา
การส่งมอบที่ทำงานจะเริ่มขึ้น
3 ซื้อ
ก) วันที่และเวลาในการประกวดราคา: 26.05.2022 - 14:30 น
b) สถานที่นัดพบของคณะกรรมการประกวดราคา (ที่อยู่ที่จะเปิดประมูลอิเล็กทรอนิกส์): การบริหารการเคหะ (Toki) – ห้องประชุม

ประกาศประกวดราคาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้แทนที่เอกสารต้นฉบับเอกสารต้นฉบับมีผลใช้ได้กับความแตกต่างระหว่างเอกสารที่ตีพิมพ์และเอกสารประกวดราคาต้นฉบับแหล่งของเราคือราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการหนังสือพิมพ์รายวันเว็บเพจของสถาบันสาธารณะและองค์กรต่างๆ

โฆษณาที่คล้ายกัน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar