Trendyol Ankara Logistics Transfer Center เซ็นสัญญางานเครื่องกลและไฟฟ้า

เซ็นสัญญางานเครื่องกลและไฟฟ้าของ Trendyol Ankara Logistics Transfer Center
เซ็นสัญญางานเครื่องกลและไฟฟ้าของ Trendyol Ankara Logistics Transfer Center
สมัครสมาชิก  


Birleş Mühendislik และบริษัทในเครือได้ลงนามในสัญญาภายในขอบเขตของโครงการ Trendyol Ankara Logistics Transfer Center

คำชี้แจงของบริษัทที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (KAP) อยู่ด้านล่าง: บริษัทของเราและบริษัทในเครือ Erde Mühendislik A.Ş. และ ASC Architecture Decoration Rek. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง. ve Tic บจก. สติ. ระหว่างวันนี้ (04.01.2022) ภายในขอบเขตของโครงการ Trendyol Ankara Logistics Transfer Center

  • Birsyon Mühendislik สำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร 3.864.013,80 USD+VAT, 20.776.675,14 TL+VAT,
  • Erde Mühendislik สำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 7.114.512,06 USD+VAT, 25.925.459,21 TL+VAT

ได้มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่

ราคาตามสัญญาที่ลงนามโดยบริษัทและบริษัทย่อยภายในขอบเขตของโครงการ Trendyol Ankara Logistics Transfer Center คือ 232.198.727,77 TL (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar