กระทรวงสาธารณสุข 5 การจัดหาบุคลากรตามสัญญา

ประกาศปฏิทินการแต่งตั้งกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจับสลากฯ ครั้งแรกเมื่อไร
กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเข้าทำงานในองค์กรกลางของกระทรวงสาธารณสุขภายในขอบเขตของมาตรา 657/B ของกฎหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉบับที่ 4 ตามมาตรา 06.06.1978 เพิ่มเติมของ "หลักการเกี่ยวกับการจ้างงานของบุคลากรตามสัญญา" ที่วางไว้ มีผลใช้บังคับตามคำวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 และหมายเลข 15754/2 สำหรับตำแหน่งช่างกล้อง บุคลากรตามสัญญาจะทำการสอบประยุกต์แบบมืออาชีพ และสำหรับตำแหน่งอื่นๆ จะเป็นการสอบปากเปล่า

สำหรับรายละเอียดของโฆษณา คลิกที่นี่

เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจะว่าจ้างพนักงาน

วันรับสมัคร

การสมัครจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 11.10.2021 และสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ 15.10.2021

วันสอบและสถานที่สอบ

วันที่สอบ: ผลการสมัครและวันและเวลาสอบ https://yhgm.saglik.gov.tr จะประกาศบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้สมัครจะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสอบผ่าน Career Gate

สถานที่สอบ: TR กระทรวงสาธารณสุข วิทยาเขต Bilkent Universiteler Mah. 6001. ประมาณ. หมายเลข:9 จังกะยา/อังการา

ข้อกำหนดการสมัครสอบ

1) เพื่อให้มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ในอนุวรรค (657), (48), (1), (4) และ (5) ของอนุวรรค (A) ของวรรคแรกของมาตรา 6 ของกฎหมายหมายเลข 7

2) มีอายุครบ 18 ปี

3) มีอายุไม่ครบ 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันแรกของเดือนมกราคมของปีที่จัดสอบ (ผู้ที่เกิดในหรือหลังวันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 1986)

4) ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ ชราภาพ หรือทุพพลภาพ จากสถาบันประกันสังคมใดๆ

5) ไม่โดนไล่ออกหรือไล่ออกขณะทำงานในสถาบันของรัฐใดๆ

6) กรณีที่สถาบันบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวภายในระยะเวลาสัญญาในขณะที่ทำงานเป็นบุคลากรตามสัญญาภายในขอบเขตของมาตรา 657/B ของกฎหมายหมายเลข 4 ยกเว้นข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ของหลักการว่าด้วยการจ้างงานบุคลากรตามสัญญา อันเนื่องมาจากการผิดหลักสัญญาบริการ ไม่สามารถจ้างซ้ำในตำแหน่งบุคลากรตามสัญญาของสถาบันและองค์กรสาธารณะได้ เว้นแต่จะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง

Armin

sohbet

    เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

    Yorumlar