ประกาศการแจกจ่ายโควตาสาขาของการแต่งตั้งครู 15 ตำแหน่ง

ประกาศแจกโควต้าสาขาพันครูแล้ว
ประกาศแจกโควต้าสาขาพันครูแล้ว

ประกาศรับสมัครและแต่งตั้งอาจารย์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2021 เผยแพร่แล้ว กระจายสาขาและโควตาเกี่ยวกับการรับสมัครครูใหม่ 15 คน

ในบริบทนี้ 3 สาขาแรกที่ได้รับมอบหมายมากที่สุด ได้แก่ การสอนในห้องเรียน 2 โควตา การสอนพิเศษด้านการศึกษา 175 โควตา และการสอนก่อนวัยเรียน 1.755 โควตา ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังได้มอบโควต้าให้กับแต่ละสาขาจาก 110 สาขาที่ประกอบเป็นพื้นฐานสำหรับการนัดหมายเพื่อการสอน

Armin

sohbet

    เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

    Yorumlar