Van YüzüncüYıl University จะรับสมัครคนงานประจำ 50 คน

มหาวิทยาลัยปีที่เก้าของรถตู้จะทำให้นักวิชาการคนงานถาวร
มหาวิทยาลัยปีที่เก้าของรถตู้จะทำให้นักวิชาการคนงานถาวร

ประกาศรับสมัครคนงานมหาวิทยาลัย Van YüzüncüYılเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ Van Centenary University Turkey Business Association (TEO) จะจัดตั้งคนงานถาวร 50 คนขึ้นไปด้วยการสอบปากเปล่า ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างน้อยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติ 22 กุมภาพันธ์ 2021-26 กุมภาพันธ์ 2021 ระหว่างสมาคมธุรกิจตุรกี (TEO) จะทำการสมัครทางอินเทอร์เน็ตหรือสาย Alo 170

สำหรับรายละเอียดของโฆษณา คลิกที่นี่

sohbet

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar