กระทรวงพาณิชย์รับสมัคร 60 Assistant Trade Experts

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

เพื่อที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารระดับ 8 และ 9 จากชั้นบริการบริหารทั่วไปในกระทรวงการค้าผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าจะได้รับคัดเลือกในสาขาและหมายเลขต่อไปนี้โดยมีการสอบคัดเลือก


การสอบเข้าจะมีสองขั้นตอนคือข้อเขียนและปากเปล่า

สำหรับการสอบข้อเขียนผู้สมัครที่มีจำนวนโควต้าสูงสุด 20 เท่าจะได้รับเชิญตามลำดับความสำเร็จจากประเภทคะแนน KPSS ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละส่วนที่ระบุไว้ด้านล่าง ผู้สมัครทุกคนที่มีคะแนนเท่ากันกับผู้สมัครในแถวสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสอบข้อเขียน

กระทรวงพาณิชย์จะจัดให้มีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ารับสมัคร

วันและวิธีการสมัครสอบ

ใบสมัครสอบจะทำบนเว็บไซต์ของกระทรวงของเรา (www.ticaret.gov.tr) ระหว่างวันที่ 18/12/2020 - 28/12/2020 และใบสมัครที่ไม่ได้ทำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศจะไม่ถูกนำมาพิจารณา ผู้สมัครจะสามารถสมัครได้เพียงแผนกเดียวเท่านั้น

ii. วันและสถานที่สอบ

การสอบข้อเขียนจะจัดขึ้นที่อังการาในวันที่ 31 มกราคม 2021 และสถานที่และเวลาในการสอบจะระบุไว้ในเอกสารการเข้าสอบของผู้สมัคร ผู้สมัครจะต้องแสดงตัว ณ สถานที่ที่จะทำการสอบอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาสอบและมีเอกสารประจำตัวที่ถูกต้อง (บัตรประชาชนใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง) ติดตัวไปด้วย

การสอบปากเปล่าจะจัดขึ้นที่อังการาและวันที่และสถานที่ของการสอบปากเปล่าจะประกาศบนเว็บไซต์ของกระทรวงของเรา (www.ticaret.gov.tr) พร้อมกับผลการสอบข้อเขียน

สำหรับรายละเอียดของโฆษณา คลิกที่นี่


sohbet

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar

บทความและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง