วันนี้ในประวัติศาสตร์: 19 ตุลาคม พ.ศ. 1898 สัมปทานการรถไฟแบกแดด

วันนี้ในประวัติศาสตร์
ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 1898 สัมปทานรถไฟของกรุงแบกแดดได้รับมอบอีกครั้งให้กับธนาคาร Deutchesohbet

Feza.Net

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar