วันนี้ในประวัติศาสตร์: 25 ตุลาคม 1904 บนรถไฟ Anatolian Baghdad

วันนี้ในประวัติศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 1882 İrade-i Seniyyesi แห่ง Abdulhamid II ได้ปรากฏตัวเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
25 ตุลาคม 1904 Konya-Bulgurlu (200 km) ถูกเปิดบนรถไฟสาย Anatolian Baghdad 200 km.19 แรกเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเดียว อย่างไรก็ตามปี 5 ถัดไปไม่ได้ปรับปรุงเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและการเมือง
25 ตุลาคม 2019 Lakes Express เริ่มให้บริการอีกครั้งด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกสบายและปลอดภัยsohbet

Feza.Net

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar