TÜBİTAK 35 พนักงานที่จะรับสมัคร

TÜBİTAK 35 พนักงานที่จะรับสมัคร
TÜBİTAK 35 พนักงานที่จะรับสมัคร

สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งตุรกี (TUBITAK) สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (SAGE) จะทำการสรรหาพนักงาน 35 คนเพื่อทำหน้าที่ในหน่วย


ตามประกาศของสถาบันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ 35 คนที่จะได้รับการคัดเลือกจะได้รับการว่าจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการนอกเวลา (นักวิจัยผู้สมัคร) ในอังการา

การสอบผู้สมัครเพื่อดูรายละเอียดบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TUBITAK (www.tubitak.gov.tr) รวมทั้งครอบครัวกับกระทรวงแรงงานและบริการสังคมในตุรกีจะเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ Business Authority

กำหนดส่งใบสมัครเป็นวันที่ 21 กันยายน

สำหรับรายละเอียดของโฆษณา คลิกที่นี่Sohbet

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar