การจัดเรียงลาดเอียงในการตัดในผลการประกวดราคา Alayunt Balıkesir Line

การจัดเรียงความลาดชันในการแบ่งในผลการประกวดราคา Alayunt Balıkesir Line
การจัดเรียงความลาดชันในการแบ่งในผลการประกวดราคา Alayunt Balıkesir Line

การจัดเรียงความลาดชันในการแบ่งในผลการประกวดราคา Alayunt Balıkesir Line


TR State Railways Enterprise TCDD 7th Region Procurement Stock Control Director (TCDD) 2020/291370 KIK มีหมายเลข Alayunt-Balıkesir Line โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่. 342.317,36 TL km: 94 + 150-125 + 400 38 ชิ้นงานการจัดเรียงลาดเอียงลาดชัน 63 บริษัท ยื่นเสนอราคาเข้าประกวดราคาและÖZPOLATİNŞAAT + FAYSAL TAŞKINชนะการประกวดราคาด้วยข้อเสนอ 4.524.197,00 TL 30 บริษัท ที่เข้าร่วมในการประกวดราคาส่งการเสนอราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ จำกัด

การประกวดราคาครอบคลุมการขุด 195.950,225 ลบ.ม. การรื้อถอนกำแพงกันดิน 3 ลบ.ม. การคำนวณปริมาตร 2.000,000 กม. ระยะเวลาของงานคือ 3 (สามร้อย) วันตามปฏิทินนับจากการส่งมอบสถานที่Sohbet

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar