วันนี้ในประวัติศาสตร์: 7 สิงหาคม 1903 เทสซาโลนิกิ - อารามทางรถไฟ

ทางรถไฟสายอาราม Thessaloniki
ทางรถไฟสายอาราม Thessaloniki

วันนี้ในประวัติศาสตร์
7 สิงหาคม 1903 เทสซาโลนิกิ - อารามรถไฟตั้งอยู่ที่ 169,5 กม. Baraka ถูกเผาโดยโจรชาวบัลแกเรีย
Sohbet

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar