EGO นำแอปพลิเคชัน Ankarakart ออนไลน์

ego card แอพพลิเคชั่นถ่ายโอนออนไลน์
ego card แอพพลิเคชั่นถ่ายโอนออนไลน์

EGO ซึ่งได้เพิ่มนวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่บ้านและสร้างความโดดเดี่ยวทางสังคมให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ coronavirus (Covid-19) ทำให้แอปพลิเคชัน Ankarakart ออนไลน์


ด้วยแอพพลิเคชั่นใหม่ของผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายเทศบาลเมืองอังการาอังการาประชาชนจะไม่ต้องไปที่บ็อกซ์ออฟฟิศเพื่อซื้อ Ankarakart อีกต่อไป พลเมืองของอังการากล่าวว่า“www.ankarakart.com.t คือ” หลังจากสมัครใช้งานเว็บไซต์ด้วยแอปพลิเคชันที่พวกเขาจะทำในสี่ขั้นตอนง่าย ๆ บัตรอังการาจะถูกเตรียมและจัดส่งผ่าน บริษัท ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องการรับบัตรด้วยมือหลังจากทำธุรกรรมทั้งหมดทางออนไลน์สามารถทำการนัดหมายและรับบัตรได้จากคะแนนแอพพลิเคชั่น

นักเรียนครูและประชาชนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของชาวเมืองอังการาและป้องกันการสะสม ณ จุดรับสมัคร ในอนาคตผู้อยู่อาศัยในอังการาทั้งหมดจะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้สำหรับการซื้อบัตรได้เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar