วันนี้ในประวัติศาสตร์: 23 อาจ 1933 ด้วยสาย Filyos-Eregli

สาย filyos eregli
สาย filyos eregli

วันนี้ในประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายหมายเลข 23 พ. ค. 1927 1042 "รถไฟสาธารณะและการบริหารพอร์ตทั่วไป" ก่อตั้งขึ้น (องค์กรที่เป็นแกนหลักของ TCDD ปัจจุบัน)
23 อาจ 1933 สาย Filyos-Ereğliของการก่อสร้างพอร์ตในกฎหมาย Eregli กฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานของสาย Samsun-Çarşambaโดย GDY มีผลบังคับใช้
เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar