กระทรวงมหาดไทยรับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุม 15 คน

กระทรวงไอซีไอ
กระทรวงไอซีไอ

บุคลากรจะถูกคัดเลือกให้เข้ารับตำแหน่งผู้ควบคุมฝึกหัด 15 คนซึ่งว่างในชั้นบริการบริหารงานทั่วไปในองค์กรกลางของกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2020 ที่อังการา

เงื่อนไขในการเข้าร่วมในการสอบปากเปล่า


1 - เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรค (A) ของข้อ 657 ของกฎหมายข้าราชการพลเรือนหมายเลข 48

2 - เมื่อจบคณะนิติศาสตร์สารสนเทศการเมืองเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารอย่างน้อยสี่ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออย่างน้อยหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสภาอุดมศึกษา

3 - ไม่เกินอายุสามสิบห้าในวันแรกของเดือนมกราคมของปีที่มีการสอบเข้า (แบบปากเปล่า) (ผู้ที่เกิดหลังวันที่ 01/01/1985)

4 - เป็นหนึ่งใน 2018 ผู้สมัครที่มีคะแนน“ การคัดเลือกบุคลากรสาธารณะ KPSSP2019” ที่จัดขึ้นโดยÖSYMในปี 9-70 (ผู้สมัคร 90 คนที่มีคะแนนเท่ากับผู้สมัครที่ 90) .

สำหรับรายละเอียดของโฆษณา คลิกที่นี่


ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar