T ListVASA Train 2020 ประกาศรายชื่อผู้ฝึกงานในฤดูใบไม้ผลิ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม tuvasas spring
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม tuvasas spring

2020 รายชื่อสปริงของผู้สมัครที่จะฝึกงานด้านการอาชีวศึกษาภายในTÜVASAŞได้รับการประกาศให้เป็นผู้อำนวยการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม tuvasas spring
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม tuvasas spring

ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar