วันนี้ในประวัติศาสตร์: 3 ธันวาคม 1918 อังกฤษ, เยอรมัน

วันนี้ช่างเทคนิคของอังกฤษจากประเทศเยอรมนี
วันนี้ช่างเทคนิคของอังกฤษจากประเทศเยอรมนี

วันนี้ในประวัติศาสตร์
3 ธันวาคม 1918 อังกฤษอนุญาตให้คน 10 อยู่ในประเทศออตโตมันมากกว่าช่างเทคนิคชาวเยอรมัน

ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar