วันนี้ในประวัติศาสตร์: 2 ธันวาคม 1861 Rumeli รถไฟ

ทางรถไฟ
ทางรถไฟ

วันนี้ในประวัติศาสตร์
2 ธันวาคม 1861 สัมปทานที่ให้สำหรับรถไฟ Rumeli ถูกยกเลิกเนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของสัญญา

ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar