วันนี้ในประวัติศาสตร์: 4 Dec 1929 ตู้นอนไม้

travers
travers

วันนี้ในประวัติศาสตร์
4 ธันวาคม 1929 คณะรัฐมนตรีตัดสินใจที่จะใช้หมอนไม้ ก่อตั้งโรงงานฉีดพลาสติก Derince Traverse

ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar