วันนี้ในประวัติศาสตร์: 17 พฤศจิกายน 1871 Baron Hirsch World

วันที่วันนี้พฤศจิกายน baron hirsch dunya jews
วันที่วันนี้พฤศจิกายน baron hirsch dunya jews

วันนี้ในประวัติศาสตร์
17 พฤศจิกายน 1871 บารอนอีร์สชบริจาค 1 ล้านฟรังก์ให้กับสมาคมชาวยิวโลก

ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar