การเปลี่ยนแปลงของราคาทางหลวงและสะพาน

การเปลี่ยนแปลงของราคาทางด่วนและสะพาน
การเปลี่ยนแปลงของราคาทางด่วนและสะพาน

การเปลี่ยนแปลงของราคาทางหลวงและสะพาน ด้วยรูปแบบ "การกำหนดราคาแบบไดนามิก" ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งผ่านทางหลวงและสะพานประชาชนจะใช้ถนนที่เก็บค่าผ่านทางในบางวันและหลายชั่วโมง ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มหรือลดค่าจ้างทำให้มีความยืดหยุ่นในขณะที่ความต้องการมีน้อยประชาชนสามารถใช้สะพานและทางหลวงราคาถูกกว่าได้

เช้าวัน 'ตามรายงานของ Tan BarişŞimşek; โครงการประจำปีของประธานาธิบดี 2020 ได้รวมกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับค่าผ่านทางและค่าธรรมเนียมสะพาน ในรูปแบบการกำหนดราคาแบบไดนามิกซึ่งใช้ในยุโรปความต้องการของผู้ใช้จะถูกติดตามด้วยซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับ 7 วัน 24 ชั่วโมง กลยุทธ์การกำหนดราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความรุนแรงหรือความต้องการที่ขาดแคลนผ่านทางโปรแกรมเหล่านี้ ด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ บริษัท สายการบินใช้เพื่อให้ราคาถูกลงในระยะเวลาที่ยุ่งน้อยโดยไม่ทำให้ผู้ประกอบการขาดทุน

การบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อภาคเอกชน

รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ต้องทำบนทางหลวง ดังนั้นการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมบนเครือข่ายถนนส่วนใหญ่ผ่านการทำงานของภาคเอกชนผ่านการทำสัญญาตามผลงานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายและข้อตกลงสถาบันจะแล้วเสร็จ

กรอบแนวคิดโครงการและการออกแบบโครงสร้างของสถาบันเพื่อจัดตั้งโครงสร้างที่รับผิดชอบเฉพาะสำหรับความปลอดภัยการจราจรบนถนนจะแล้วเสร็จเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการความปลอดภัยการจราจรบนพื้นฐานของวิธีการระบบความปลอดภัย โครงการที่สูญเสียความสำคัญและความเป็นไปได้ของพวกเขาจะถูกยกเลิก

ประมูลรถไฟปัจจุบัน

จักรพรรดิ 04

AusRAIL Plus Fair และการประชุม

ช่วง 3 @ 08: 00 - ช่วง 5 @ 17: 00
จักรพรรดิ 04

World Rail Festival

ช่วง 3 @ 08: 00 - ช่วง 5 @ 17: 00
จักรพรรดิ 04

ค้นหาข่าวรถไฟ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar