TCDD ขนส่ง จำกัด 9 จะได้รับผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ

สาธารณรัฐตุรกีสุไหงโก (TCDD) ผู้อำนวยการทั่วไปของการขนส่ง, Inc คณะผู้ตรวจสอบจะถูกนำไปช่วยผู้ตรวจ 9


ตามประกาศที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้ตรวจการจะจัดขึ้นเพื่อแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจการ 9 คนอย่างเปิดเผยเพื่อเข้าทำงานในคณะกรรมการทั่วไปของ TCDD TaşımacılıkAŞ

สมัครสอบได้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและหลักเกณฑ์การสอบคือวันที่ 27 ธันวาคมwww.tcddtasimacilik.gov.t คือ” จะประกาศบนเว็บไซต์

การสอบเข้าจะมีสองขั้นตอนคือข้อเขียนและปากเปล่า การสอบข้อเขียนจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 จำนวน 2 ครั้ง ชื่อผู้สอบข้อเขียนวันเวลาและสถานที่สอบปากเปล่า“www.tcddtasimacilik.gov.t คือ"จะประกาศจาก.


sohbet

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar

บทความและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง