TCDD 3 ภูมิภาคÖdemiş - สัญญาโครงการรถไฟเชอร์รี่ได้ลงนามกับ EDK Project Company ซึ่งชนะการประกวดราคาสำหรับการจัดทำแผนการแก้ไขสำหรับเส้นทางเพิ่มเติมของเส้นทางรถไฟ

ทางรถไฟของรัฐตุรกี (TCDD) คณะกรรมการระดับภูมิภาคของ 3 กันยายน 21 ขั้นตอนการเจรจาระหว่างÖdemiş - Cherry จะทำระหว่างเส้นทางเพิ่มเติมของเส้นทางรถไฟสำหรับการเตรียมการแก้ไขแผนพัฒนาใหม่ที่ถูกบันทึกไว้
ตามข้อมูลที่ได้รับจากนิตยสารการลงทุน; บริษัท ที่ปรึกษาโครงการ EDK ชนะการประกวดราคาด้วยข้อเสนอของ 143.825 lira 137.860 ได้ลงนามกับ บริษัท เมื่อเดือนตุลาคม 30


แหล่งที่มา: การลงทุนเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar