TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Line Electrification Project ŞahinYılmaz - กิจการร่วมค้าของ Emre Ray ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ JCC สำหรับผลการประกวดราคา

ความคืบหน้าใหม่เกี่ยวกับ "การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้าบน Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Line Section" ซึ่งมีการรวบรวมการเสนอราคาเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 โดย General Directorate of Turkish State Railways (TCDD)
ตามข้อมูลที่ได้รับจากนิตยสาร Investments; ŞahinYılmaz - กิจการร่วมค้าของ Emre Ray ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ Public Procurement Authority เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2012 สำหรับผลการประกวดราคา ในขั้นตอนนี้คาดว่าผลการตัดสินของ JCC ดังที่ทราบกันดีว่า E + M Elektrik - Aykon Elektrik joint venture และ Siemens A.Ş. บริษัท ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ TCDD สำหรับผลการประกวดราคา TCDD
ยังตอบสนองต่อการคัดค้าน
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1 33.752.709 lira สำหรับส่วน 2 24.203.377 lira สำหรับส่วน 3 ส่วน 32.449.409 lira, 4 46.361.740 lira สำหรับส่วน 5 37.273.812 lira สำหรับส่วน 6 60.436.750 ปอนด์สำหรับส่วนของผู้ชนะการประมูลและการเสนอราคาถูกกำหนดดังนี้:
1 เทคโนโลยีอัลตร้า
1 ข้อเสนอบางส่วนสำหรับ¨ 24.731.000
2 ข้อเสนอบางส่วนสำหรับ¨ 17.729.000
3 ข้อเสนอบางส่วนสำหรับ¨ 22.910.000
4 ข้อเสนอบางส่วนสำหรับ¨ 32.432.000
5 ข้อเสนอบางส่วนสำหรับ¨ 26.597.000
2. E + M Electric - Aykon Electric
6 ข้อเสนอบางส่วนสำหรับ¨ 52.278.954
ตามที่ทราบกัน บริษัท อื่น ๆ ที่เข้าร่วมในการประกวดราคามีดังนี้:
1 อาคารDalkırlarlar
2 กึ่ง (สเปน)
3 ซีเมนส์A.Ş
4. ŞahinYılmaz Energy - Emre Ray Energysohbet

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Yorumlar

บทความและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง