34 อิสตันบูล

รถรางเทคโนโลยีขั้นสูงมาถึงคาบสมุทรประวัติศาสตร์ที่มีคนเดินเท้า

Kabataş - นายกเทศมนตรีTopbaşผู้แนะนำรถรางเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะใช้งานบนเส้นทางรถรางBaıcılarและตรวจสอบงานภูมิทัศน์ในคาบสมุทรประวัติศาสตร์ในสถานที่เตือนว่าคาบสมุทรประวัติศาสตร์มีการเดินทีละขั้นตอนและกล่าวว่า "ประวัติศาสตร์กำลังกำจัดพื้นที่คนเดินเท้า" นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอิสตันบูล [อ่านต่อ ... ]

บทความและโฆษณาที่เกี่ยวข้อง